Vizyon

MİSYONUMUZ

Kalite, Hız ve Verimlilik temel değerleri ile müşterilerimiz, çalışanlarımız, toplum ve çevreyi buluşturmak, oluşturduğumuz değerleri sürekli ve planlı bir biçimde artırmaktır


VİZYONUMUZ

Tonbullar, geliştirdiği hizmet ve ürünler sayesinde, kaliteli, hızlı ve verimli servisleri ile birinci sınıf bir şirket olmayı hedeflemektedir. Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet ve ürünler sunmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza davranışlarımızda; karşılıklı saygı ve dürüstlük esastır. Müşterilerimizin her biri bizim için ayrı bir değerdir. Kendi kullanmadığımız hiç bir ürün yada hizmetimizi müşterimizle buluşturmama en önemli prensibimizdir.


DEĞERLERİMİZ

– En yüksek seviyede doğruluk ve iş ahlakına bağlı olarak, müşteri ve iş arkadaşlarımızla doğru ilişkiler kurarız.

– Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklentilerinin de üzerinde karşılayacak hizmet ve ürünler sunmak ve sürekli geliştirmektir. Yürürlükte olan tüm yasalara uyarız ve bundan taviz vermeyiz.

– Ürün ve hizmetlerimizde; Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için gayret sarfederiz.

– Çalışanlarımız bizim için değerlidir ve çalışan gelişimi için sürekli yatırım yaparız.

– Her düzeyde açık iletişim kurmanın doğru olduğuna inanırız.

– Şirketimiz çalışanlarının kendi konularında lider olduğuna inanırız. Her çalışanımız bilgi birikimlerini ve tecrübelerini diğer çalışanlarla paylaşır ve iş arkadaşlarının gelişimlerine katkıda bulunmayı vazife sayar.

– Farklı olmanın, farklılık yaratmanın önemine inanırız.

– İşimiz sırasında ürettiğimiz yada edindiğimiz bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz.

– İş için tümüyle etkin ve doğru biçimde rekabet ederiz.

Scroll to top